Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 6/2014

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 5/2014

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2014/2015 – nr sprawy 4/2014

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2014 – nr sprawy 2/2014

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej… nr sprawy 1/2014

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 7/2013

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2013

Usługa utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy 5/2013

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2013/2014, nr sprawy 4/2013

Usługa ochrony osób i mienia 3/2013

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2013 2/2013

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, …. 1/2013

Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach 11/2012

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych 10/2012

Modernizacja systemu nagłośnienia targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach 9/2012

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych 8/2012

Remont budynku socjalno-magazynowego 7/2012

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2012/2013 – 6/2012

Remont nawierzchni jezdni i placów 5/2012

Usługa ochrony osób i mienia 4/2012

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2012 – 3/2012

Usługa ochrony osób i mienia 2/2012

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, … 1/2012

Dostawa samochodu ciężarowego 10/2011

Usługa ochrony osób i mienia 9/2011

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych 8/2011

Dostawa samochodu ciężarowego 7/2011

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych 6/2011

Modernizacja systemu telewizji przemysłowej 5/2011

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2011/2012 – 4/2011

Remont nawierzchni asfaltowej – 3/2011

Remont nawierzchni asfaltowej - 3/2011

Przejdź dalej

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno - owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2011/2012 - 4/2011

Przejdź dalej

Modernizacja systemu telewizji przemysłowej 5/2011

Przejdź dalej

Dostawa samochodu ciężarowego 7/2011

Przejdź dalej

Dostawa samochodu ciężarowego 10/2011

Przejdź dalej

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, ... 1/2012

Przejdź dalej

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno - owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2012 - 3/2012

Przejdź dalej

Remont nawierzchni jezdni i placów 5/2012

Przejdź dalej

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno - owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2012/2013 - 6/2012

Przejdź dalej

Remont budynku socjalno-magazynowego 7/2012

Przejdź dalej

Modernizacja systemu nagłośnienia targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach 9/2012

Przejdź dalej

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, .... 1/2013

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy 5/2013

Przejdź dalej

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej... nr sprawy 1/2014

Przejdź dalej

Informacja o kwocie

https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/informacjaokwocie-1.pdf

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/5/2021

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/5/2021

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nr sprawy OP/ZP/5/2021

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/3/2021

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 2/U/TE/2021

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/2/2021

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie, nr sprawy OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Pytania i wyjaśnienia, nr sprawy OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy OP/ZP/5/2021

Czytaj więcej »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiajacego, nr sprawy OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Zapytanie 05.11.2021

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154 oraz ul. Pukowca 23

Czytaj więcej »

Usługa transportowania wartości pieniężnych 2021r.

Usługa transportowania wartości pieniężnych z kasy targowiska w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 do „wrzutni” banku w Katowicach.

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/3/2021

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie

Czytaj więcej »

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/2/2021

Czytaj więcej »

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiajacego, nr sprawy OP/ZP/4/2021

Czytaj więcej »

Zawiadomienie dot. szaletu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. prowadzenia bezpłatnego, całodobowego szaletu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w sektorze III Rolnik.

Czytaj więcej »

Zapytanie 07.09.21

Zapytanie ofertowe dot. usługi prowadzenia bezpłatnego, całodobowego szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23, w sektorze III „Rolnik”

Czytaj więcej »

Roboty budowlane 1/RB/TE/2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie targowiska miejskiego zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Pukowca nr 23, polegających na remoncie nawierzchni jezdni na terenie targowiska.

Czytaj więcej »

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

OFERTY, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy OP/ZP/8/20

Czytaj więcej »

Informacja o unieważnieniu postępowania , nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/5/20

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/3/20

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru , nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze oferty, nr sprawy OP/ZP/6/20

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 4/U/TE/2020

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 4/U/TE/2020.

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/6/20

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy OP/ZP/5/20

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację i rozbudowę monitoringu na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 3/U/TE/2020

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/6/20

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego, nr sprawy OP/ZP/5/20

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Informacja o ofertach odrzuconych, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Usługa transportowania wartości pieniężnych 2020r.

Usługa transportowania wartości pieniężnych z kasy targowiska w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 do „wrzutni” banku w Katowicach

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert , nr sprawy OP/ZP/3/20

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane remont nawierzchni na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 2/RB/TE/2020

Czytaj więcej »

Zapytanie dot. sprzątania pomieszczeń biurowych

Zapytanie ofertowe dot. sprzątania pomieszczeń biurowych w Katowicach przy ul. Gliwickiej 154 oraz ul. Pukowca 23.

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Wycofane Oferty, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Oferty, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Zapytanie dot. szaletu

Zapytanie ofertowe dot. prowadzenia bezpłatnego, całodobowego szaletu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w sektorze III Rolnik.

Czytaj więcej »

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2020

Czytaj więcej »

Zapytanie dot. wymiany markiz

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/2/20

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/3/20

Czytaj więcej »

Konkurs na zorganizowanie Jarmarków Urodzinowych Miasta Katowice oraz Jarmarków Bożonarodzeniowych w latach 2021-2025

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy OP/ZP/2/20

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej »

Ogłoszenie, nr sprawy OP/ZP/2/20

Czytaj więcej »

Wyjaśnienia treści SIWZ, nr sprawy OP/ZP/2/20

Czytaj więcej »

Informacja o nieudzieleniu zamówienia , nr sprawy OP/ZP/1/20

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/1/20

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 1/U/TE/2020

Czytaj więcej »

Zapytanie

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia, proszę o podanie orientacyjnych cen za wywóz odpadów

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 7/2019

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 7/2019

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 3/2019

Czytaj więcej »

Oferty wycofane, nr sprawy 5/2019

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie, nr sprawy 5/2019

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 5/2019

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2019

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 7/2019

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 4/2019

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 3/2019

Czytaj więcej »

Oferty, nr sprawy 5/2019

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, nr sprawy 2/2019

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego , nr sprawy 4/2019

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych , nr sprawy 3/2019

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 2/2019

Czytaj więcej »

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 5/2019

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 2/2019

Czytaj więcej »

Usługa transportowania wartości pieniężnych 2019r.

Usługa transportowania wartości pieniężnych z kasy targowiska w Katowicach przy ulicy Pukowca 23 do „wrzutni” banku w Katowicach

Czytaj więcej »

Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i socjalnych

Usługa polegająca na sprzątaniu biur w Katowicach ul. Gliwicka 154, oraz pomieszczeń biurowych znajdujących się na targowisku miejskim w Katowicach przy ulicy Pukowca 23

Czytaj więcej »

Usługa polegająca na prowadzeniu bezpłatnego całodobowego szaletu

Usługa polegająca na prowadzeniu bezpłatnego całodobowego szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego w Katowicach przy ulicy Pukowca 23, w sektorze III „Rolnik”.

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej struktury technicznej nr sprawy 1/U/TE/2019

Czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Informacja o ofertach odrzuconych, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Informacja o kwocie, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Oferty wycofane, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Oferty, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 1/2019

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 5/2018

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 6/2018

Czytaj więcej »

Sprostowanie, nr sprawy 6/2018

Czytaj więcej »

SIWZ, nr sprawy 6/2018

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 5/2018

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe Usługa polegająca na prowadzeniu bezpłatnego, całodobowego szaletu zlokalizowanego na terenie targowiska miejskiego w Katowicach przy ul. Pukowca 23, w sektorze III „Rolnik”

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2018

Ogłoszenie nr 647702-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.  Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej NieNazwa projektu lub programu  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą […]

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 6/2018

Czytaj więcej »

SIWZ, nr sprawy 4/2018

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowisk miejskich w 2019 r., nr sprawy 5/2018

Ogłoszenie nr 647048-N-2018 z dnia 2018-11-13 r.  Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowisk miejskich w 2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej NieNazwa projektu lub programu  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu, nr sprawy 4/2018

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 4/2018

Czytaj więcej »

SIWZ, nr sprawy 5/2018

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 4/2018

Ogłoszenie nr 638777-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.  Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  NieNazwa projektu lub programu  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które […]

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe Utrzymanie w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach oraz przyległych do targowiska parkingów w okresie od 01.11.2018r do 31.12.2018r.

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane nr sprawy 3/RB/TE/2018

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu roboty elektryczne

Czytaj więcej »

ROBOTY IMPREGNACYJNO-MALARSKIE nr sprawy 2/RB/TE/2018

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe

Dotyczy modernizacji instalacji elektrycznej na targowisku „Ligota” przy ulicy Panewnickiej

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu, nr sprawy 2/2018

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2018, nr sprawy 2/2018

Ogłoszenie nr 531060-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać […]

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pozostałej infrastruktury technicznej nr sprawy 1/U/TE/2018

Czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Konkurs na organizację Jarmarku Urodzinowego Miasta Katowice oraz Jarmarków Bożonarodzeniowych 2018-2020

Czytaj więcej »

Informacja o odrzuconych ofertach, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Oferty wycofane, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Oferty, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 1/2018

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze oferty nr sprawy 6/2017

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert nr sprawy 6/2017

Czytaj więcej »

SIWZ nr sprawy 6/2017

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Ogłoszenie nr 621027-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.   Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, którychdziałalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje […]

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – remont nawierzchni jezdni drogi wyjazdowej na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 3/RB/TE/2017

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 4/2017

Czytaj więcej »

Informacja o zamówieniu publicznym w sprawie nr 4/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – remont nawierzchni jezdni i chodnika na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 2/RB/TE/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – remont nawierzchni jezdni i chodnika na terenie Targowiska w Katowicach przy ul.Pukowca 23 nr sprawy 1/RB/TE/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy 4/2017

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 592402-N-2017 z dnia 2017-09-25 r. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie […]

Czytaj więcej »

SIWZ nr sprawy 4/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane remont miejsc postojowych wraz z odwodnieniem na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 2/KC/TE/2016

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 3/2017

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert nr sprawy 3/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu – nr sprawy 3/2017

Ogłoszenie w BZP nr 43663 – 2017 z dnia 2017-03-15 r.Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr sprawy 2/2017

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert nr sprawy 2/2017

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy 3/2017

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy 2/2017

Ogłoszenie w BZP nr 36355 – 2017 z dnia 2017-03-03 r.Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejnieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich […]

Czytaj więcej »

Informacja o udzieleniu zamówienia

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj więcej »

Informacja o odrzuconych ofertach

Czytaj więcej »

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Zamawiający informuje, że na wykonanie usługi ochrony osób i mienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 230 000,00 zł brutto

Czytaj więcej »

Oferty zmienione

Czytaj więcej »

Oferty

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

SIWZ po modyfikacji, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

Informacja o zmianie treści SIWZ, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

Wyjaśnienia treści SIWZ, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

SIWZ, nr sprawy 3/2016

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2016

Ogłoszenie w BZP nr 347588 – 2016 z dnia 2016-11-21 r. Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejnie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą […]

Czytaj więcej »

Konkurs na organizację Jarmarków w Katowicach

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 2/2016

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert, nr sprawy 2/2016

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – remont nawierzchni na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 1/KC/TE/2016

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2016/2017, nr sprawy 2/2016

Czytaj więcej »

SIWZ, nr sprawy 2/2016

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 1/2016

Czytaj więcej »

Informacja o zmianie treści SIWZ, nr sprawy 1/2016

Czytaj więcej »

Wyjaśnienie treści SIWZ, nr sprawy 1/2016

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2016, nr sprawy 1/2016

Ogłoszenie o zamówieniu Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2016Numer ogłoszenia w BZP: 42054 – 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2015

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 3/2015

Czytaj więcej »

SIWZ po modyfikacji, nr sprawy 4/2015

Czytaj więcej »

Informacja o zmianie treści SIWZ, nr sprawy 4/2015

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr sprawy 4/2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia w BZP: 330260 – 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319798 – 2015 data 26.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, fax. (032) 250 40 08. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który […]

Czytaj więcej »

Wyjaśnienia treści SIWZ, nr sprawy 4/2015

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 4/2015

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 319798 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. […]

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 3/2015

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2015

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 299476 – 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 2/2015

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 2/2015

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016, nr sprawy 2/2015

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016Numer ogłoszenia w BZP: 228188 – 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, […]

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu na remont nawierzchni jezdni, placów oraz odwodnienia na terenie Targowiska w Katowicach przy ul. Pukowca 23 nr sprawy 1/KC/TE/2015

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 1/2015

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 1/2016

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2015, nr sprawy 1/2015

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2015Numer ogłoszenia w BZP: 39404 – 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 […]

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 6/2014

Czytaj więcej »

Wyjaśnienia treści SIWZ, nr sprawy 6/2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 6/2014

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 6/2014

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 403786 – 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 5/2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2014

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2014, nr sprawy 2/2014

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2014Numer ogłoszenia w BZP: 73050 – 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 […]

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 5/2014

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 5/2014

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 324074 – 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) RODZAJ […]

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 4/2014

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2014/2015, nr sprawy 4/2014

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2014/2015Numer ogłoszenia w BZP: 302910 – 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 2/2014

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 2/2014

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 7/2013

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 7/2013

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 7/2013

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 516662 – 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Czytaj więcej »

Ogłoszenie o zamówieniu

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 444262 – 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) RODZAJ […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 4/2013

Czytaj więcej »

Załączniki do SIWZ, nr sprawy 4/2013

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 4/2013

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2013/2014, nr sprawy 4/2013

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2013/2014Numer ogłoszenia w BZP: 364858 – 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 2/2013

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 3/2013

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 82410 – 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. […]

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 2/2013

Czytaj więcej »

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2013, nr sprawy 2/2013

Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2013Numer ogłoszenia w BZP : 69466 – 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 11/2012

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 11/2012

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach, nr sprawy 11/2012

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 12.12.2012 nr 2012/S 239-394323 Ogłoszenie o zamówieniu UsługiDyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiającaI. 1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład Targowisk Miejskich w Katowicachul. Gliwicka 154Osoba do kontaktów: Ryszard Kwieciński, Ewa Mrzyczek, Brygida Dziuk40-859 KatowicePOLSKATel.: +48 322504008E-mail: ztm@hot.plFaks: +48 322504008 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.katowice.pl Więcej informacji można uzyskać pod […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 10/2012

Czytaj więcej »

Wzór umowy, nr sprawy 10/2012

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 10/2012

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 10/2012

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 449522 – 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) RODZAJ […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 8/2012

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 8/2012

Czytaj więcej »

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy 8/2012

Katowice: usługa utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznychNumer ogłoszenia w BZP: 375264 – 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II, nr sprawy 9/2011

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 9/2011

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2012

Katowice: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 96556 – 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. […]

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 2/2012

Katowice: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP : 60590 – 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 9/2011

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 8/2011

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 9/2011

Czytaj więcej »

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 9/2011

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23.11.2011 nr 2011/S 225-365456 Ogłoszenie o zamówieniu UsługiDyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład Targowisk Miejskich w Katowicachul. Gliwicka 154Osoba do kontaktów: Ryszard Kwieciński, Ewa Mrzyczek, Brygida Dziuk40-859 KatowicePOLSKATel.: +48 322504008E-mail: ztm@hot.plFaks: +48 322504008 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.ztm.katowice.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) […]

Czytaj więcej »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr sprawy 6/2011

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 8/2011

Czytaj więcej »

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy 8/2011

Katowice: usługa utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznychNumer ogłoszenia w BZP: 296611 – 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) […]

Czytaj więcej »

Wzór umowy, nr sprawy 6/2011

Czytaj więcej »

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nr sprawy 6/2011

Czytaj więcej »

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2011

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 350648 – 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach , ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, faks (032) 250 40 08. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.katowice.pl I. 2) RODZAJ […]

Czytaj więcej »

Zapytanie

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i koniecznością oszacowania wartości zamówienia, proszę...

Czytaj więcej »