Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 6/2014

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 5/2014

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2014/2015 – nr sprawy 4/2014

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2014 – nr sprawy 2/2014

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej… nr sprawy 1/2014

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 7/2013

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2013

Usługa utrzymania w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy 5/2013

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2013/2014, nr sprawy 4/2013

Usługa ochrony osób i mienia 3/2013

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2013 2/2013

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, …. 1/2013

Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach 11/2012

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych 10/2012

Modernizacja systemu nagłośnienia targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach 9/2012

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych 8/2012

Remont budynku socjalno-magazynowego 7/2012

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2012/2013 – 6/2012

Remont nawierzchni jezdni i placów 5/2012

Usługa ochrony osób i mienia 4/2012

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2012 – 3/2012

Usługa ochrony osób i mienia 2/2012

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznej, … 1/2012

Dostawa samochodu ciężarowego 10/2011

Usługa ochrony osób i mienia 9/2011

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych 8/2011

Dostawa samochodu ciężarowego 7/2011

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych 6/2011

Modernizacja systemu telewizji przemysłowej 5/2011

Utrzymanie w czystości targowiska warzywno – owocowego i przemysłowego w sezonie zimowym 2011/2012 – 4/2011

Remont nawierzchni asfaltowej – 3/2011

Zmień rozmiar
Kontrast