Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr sprawy 3/2011

Numer ogłoszenia: 259666 – 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259146 – 2011 data 25.08.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład

Czytaj więcej

Remont nawierzchni asfaltowej, nr sprawy 3/2011

Katowice: remont nawierzchni asfaltowejNumer ogłoszenia w BZP: 259146 – 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej