Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 8/2020

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych, nr sprawy 6/2020

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego, nr sprawy 5/2020

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2020

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/3/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/2/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/1/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy 7/2019

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 5/2019

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego , nr sprawy 4/2019

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych , nr sprawy 3/2019

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 2/2019

Usługa ochrony osób i mienia

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2018

Usługa utrzymania w czystości targowisk miejskich w 2019 r., nr sprawy 5/2018

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 4/2018

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2018- nr sprawy 2/2018

Usługa ochrony osób i mienia 1/2018

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018 – nr sprawy 4/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 3/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 2/2017

Usługa ochrony osób i mienia 2016

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2016

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2016/2017 – nr sprawy 2/2016

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2016 – nr sprawy 1/2016

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2015

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016 – nr sprawy 2/2015

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2015 – nr sprawy 1/2015

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2024r.) OP/ZP/1/24

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2024r.) OP/ZP/11/23

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2024r.) OP/ZP/6/23

Przejdź dalej

Dostawy samochodu ciężarowego do 3,5 t OP/ZP/9/2023

Przejdź dalej

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego (w 2024 r.) OP/ZP/7/2023

Przejdź dalej

Usługa utrzymania sprawności tech. i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instal. i sieci elektroenergetycznej w 2024r. , nr sprawy OP/ZP/8/2023

Przejdź dalej

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/5/2023

Przejdź dalej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do 3,5 t OP/ZP/1/23

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2023r.) OP/ZP/4/23

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2023r.) OP/ZP/2/23

Przejdź dalej

Usługa utrzymania sprawności technicznej i zapewnienia ciągłości pracy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej, nr sprawy OP/ZP/7/2022

Przejdź dalej

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego (w I pół. 2023r.) OP/ZP/3/2022

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w I pół. 2023r.) nr sprawy OP/ZP/4/2022

Przejdź dalej

Utrzymanie w czystości miejskich targowisk detalicznych, nr sprawy OP/ZP/5/2022

Przejdź dalej

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z targ. przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2022r.), OP/ZP/2/2022

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II półroczu 2022r.), nr sprawy OP/ZP/1/2022

Przejdź dalej

Zmiana SWZ, OP/ZP/2/2022

https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/ZmianywSWZ.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/Ofertapozmianach-word.docx.doc

Czytaj więcej

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z targ. przy ul. Pukowca 23 w Katowicach (w II pół. 2022r.), OP/ZP/2/2022

https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/ogloszenie-1-1.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/SWZ-3.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/projektumowy-2.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/oswiadczeniaoferta-word-1.docx-1.doc https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/RODO-2.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/Identyfikatorpostepowania-1.pdf https://bip.ztm24.pl/wp-content/uploads/2022/05/zalacznikdoumowy-1.pdf

Czytaj więcej