Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 8/2020

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych, nr sprawy 6/2020

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego, nr sprawy 5/2020

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2020

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/3/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/2/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/1/20

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy 7/2019

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 5/2019

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego , nr sprawy 4/2019

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych , nr sprawy 3/2019

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 2/2019

Usługa ochrony osób i mienia

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2018

Usługa utrzymania w czystości targowisk miejskich w 2019 r., nr sprawy 5/2018

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 4/2018

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2018- nr sprawy 2/2018

Usługa ochrony osób i mienia 1/2018

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018 – nr sprawy 4/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 3/2017

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 2/2017

Usługa ochrony osób i mienia 2016

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2016

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2016/2017 – nr sprawy 2/2016

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2016 – nr sprawy 1/2016

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2015

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016 – nr sprawy 2/2015

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2015 – nr sprawy 1/2015

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 8/2020

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych, nr sprawy 6/2020

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego, nr sprawy 5/2020

Przejdź dalej

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2020

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/3/20

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/2/20

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy OP/ZP/1/20

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych , nr sprawy 7/2019

Przejdź dalej

Usługa wykonania ochrony osób i mienia, nr sprawy 5/2019

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego , nr sprawy 4/2019

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowisk detalicznych , nr sprawy 3/2019

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 2/2019

Przejdź dalej

Usługa ochrony osób i mienia

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2018

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowisk miejskich w 2019 r., nr sprawy 5/2018

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 4/2018

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2018- nr sprawy 2/2018

Przejdź dalej

Usługa ochrony osób i mienia 1/2018

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2017/2018 - nr sprawy 4/2017

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 3/2017

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2017- nr sprawy 2/2017

Przejdź dalej

Usługa ochrony osób i mienia 2016

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2016

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2016/2017 - nr sprawy 2/2016

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2016 - nr sprawy 1/2016

Przejdź dalej

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015

Przejdź dalej

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 3/2015

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym 2015/2016 - nr sprawy 2/2015

Przejdź dalej

Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego w sezonie letnim 2015 - nr sprawy 1/2015

Przejdź dalej
Zmień rozmiar
Kontrast