Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr sprawy 3/2011

Numer ogłoszenia: 259666 – 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259146 – 2011 data 25.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach, ul. Gliwicka 154, 40-859 Katowice, woj. śląskie, tel. 032/ 250-40-08, fax. (032) 250 40 08.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: wstęp.
  • W ogłoszeniu jest: Zamieszczenie ogłoszenia : nieobowiązkowe.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe.