Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kierownictwo Zakładu

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje. Dyrektor: Paweł Podsiadło Zastępca Dyrektora  ds. administracji targowisk: Brygida Dziuk Główny Księgowy: mgr Agnieszka Gocek

Czytaj więcej

Status prawny zakładu

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicah – zakład budżetowy Miasta Katowice , powołany uchwałą Nr 155/91Zarządu Miasta Katowice z dnia 31 grudnia 1991 roku w sprawie utworzenia zakładu

Czytaj więcej

Informacje o rejestrach

Informacja o rejestrach : 1.     Rejestr zarządzeń 2.     Rejestr ogólny zatrudnionych 3.     Rejestr przyjętych i zwolnionych 4.     Rejestr akt osobowych pracowników zwolnionych (archiwum akt) 5.     Rejestr szkoleń

Czytaj więcej

Nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej,udostępniana jest w drodze wywieszenia na tablicy ogłószeń lub na wniosek osoby zainteresowanej,na zasadach określonych ustawą z dnia

Czytaj więcej
Zmień rozmiar
Kontrast