Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacje o rejestrach

Informacja o rejestrach :

1.     Rejestr zarządzeń

2.     Rejestr ogólny zatrudnionych

3.     Rejestr przyjętych i zwolnionych

4.     Rejestr akt osobowych pracowników zwolnionych (archiwum akt)

5.     Rejestr szkoleń pracowników

6.     Rejestr urlopów wychowawczych

7.     Rejestr zwolnień lekarskich

8.     Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

9.     Rejestr delegacji

11.   Rejestr pełnomocnictw

12.   Rejestr nagród jubileuszowych

13.   Rejestr emerytów i rencistów Zakładu  Targowisk Miejskich

14.   Ewidencja szkoleń bhp

15.   Rejestr wypadków przy pracy

16.   Rejestr wypadków w drodze do pracy

17.   Ewidencja rachunków za badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)

18.   Rejestr (książka) kontroli

19.   Rejestr petycji, skarg i wniosków

20.   Rejestr umów z kontrahentami na targowisku rolno-spożywczym

21.   Rejestr umów z kontrahentami na bazarze „ZAŁĘŻĘ”

22.   Rejestr umów z kontrahentami zajmującymi miejsca rezerwowane na targowisku

        przy ul. Pukowca 23

23.   Rejestr umów z kontrahentami na targowiskach detalicznych

24.   Archiwum umów rozwiązanych z podmiotami  wynajmującymi pomieszczenia

25.   Ewidencja pism (wychodzących i przychodzących)

26.   Rejestr faktur przychodzących

27.   Rejestr środków trwałych

28.   Rejestr pozostałych środków trwałych

29.   Rejestr zamówień publicznych

30.   Rejestr umów

31.   Rejestr ryzyka w realizacji celów i zadań zakładu

Sposoby i zasady dostępu do zawartych w nich danych :
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można

uzyskać w Zakładzie Targowisk Miejskich

–          z tablicy ogłoszeń Zakładu Targowisk Miejskich

–          na pisemny/ustny wniosek złożony w siedzibie Zakładu Targowisk Miejskich