Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Kierownictwo Zakładu

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje.

  • Dyrektor: Paweł Podsiadło
  • Zastępca Dyrektora  ds. administracji targowisk: Brygida Dziuk
  • Główny Księgowy: mgr Agnieszka Gocek

Zmień rozmiar
Kontrast