Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 9/2011

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23.11.2011 nr 2011/S 225-365456 Ogłoszenie o zamówieniu UsługiDyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr sprawy 10/2011

Numer ogłoszenia w BZP: 305713 – 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 391924 – 2011 data 23.11.2011 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej

Dostawa samochodu ciężarowego, nr sprawy 10/2011

Katowice: Dostawa samochodu ciężarowegoNumer ogłoszenia w BZP: 391924 – 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Czytaj więcej