Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dostawa samochodu ciężarowego, nr sprawy 7/2011

Katowice: Dostawa samochodu ciężarowegoNumer ogłoszenia w BZP : 364324 – 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Czytaj więcej