Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ogłoszenie o zamówieniu

Katowice: usługa wywozu stałych odpadów komunalnychNumer ogłoszenia w BZP: 444262 – 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej