Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Ogłoszenie nr 621027-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.   Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy 4/2017

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 592402-N-2017 z dnia 2017-09-25 r. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie zimowym

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – nr sprawy 3/2017

Ogłoszenie w BZP nr 43663 – 2017 z dnia 2017-03-15 r.Katowice: usługa utrzymania w czystości targowiska warzywno-owocowego i przemysłowego oraz przyległych do targowiska parkingów w sezonie letnim 2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – UsługiZamieszczanie

Czytaj więcej
Zmień rozmiar
Kontrast