Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 6/2014

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 403786 – 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Czytaj więcej