Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Remont budynku socjalno-magazynowego, nr sprawy 7/2012

Katowice: Remont budynku socjalno-magazynowegoNumer ogłoszenia w BZP: 366054 – 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Czytaj więcej