Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Remont nawierzchni jezdni i placów, nr sprawy 5/2012

Katowice: Remont nawierzchni jezdni i placówNumer ogłoszenia w BZP: 299258 – 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej