Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Remont nawierzchni jezdni i placów, nr sprawy 5/2012

Katowice: Remont nawierzchni jezdni i placówNumer ogłoszenia w BZP: 299258 – 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj więcej
Zmień rozmiar
Kontrast