Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw :

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się  w godzinach pracy administracji 

(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30) .

    Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej  i elektronicznej

    oraz  rozpatrywane w terminach zgodnych z k.p.a.

Załatwianie spraw dyrektor zakładu powierza pracownikom właściwych funkcjonalnie jednostek organizacyjnych .

W sprawach dotyczących petycji , skarg i wniosków przyjmuje :

1. Dyrektor

     Poniedziałki w godzinach 900 – 1100