Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Przedmiot działalności

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach zapewnia kompleksową obsługę targowisk miejskich w zakresie zarządzania i administrowania infrastrukturą techniczną, a także organizacji handlu i współpracy z odpowiednimi służbami powołanymi do przestrzegania przepisów porządkowych i sanitarnych oraz dokonuje poboru należności przewidzianych z tytułu prowadzonej na targowiskach działalności.