Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacje sektora publicznego – ponowne wykorzystanie

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w tym środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji oraz prawo do sprzeciwu, określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji określa się indywidualnie, w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji. Wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji ustala się z uwzględnieniem zasad i czynników, o których mowa w rozdziale 4 w/w ustawy.