Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego, w tym środki ochrony prawnej przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji oraz prawo do sprzeciwu, określa ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 352).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji określa się indywidualnie, w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji. Wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji ustala się z uwzględnieniem czynników, o których mowa w rozdziale 3 w/w ustawy.

Zmień rozmiar
Kontrast