Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Plan kontroli w ZTM w I półroczu 2011r.

PLAN KONTROLI w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w I półroczu 2011r.

L.p.Nazwa kontrolowanej komórkiPrzedmiot kontroliPlanowany termin kontroliKontrolującyUwagi
1.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachStyczeń 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
2.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachLuty 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
3.Dział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejMarzec 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
4Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachKwiecień 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
5Dział Administracji TargowiskKontrola prawidłowego poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie targowiska w Katowicach GiszowcuMaj 2011Jan Adamski
6Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachMaj 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
7Dział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejCzerwiec 2011Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
8Dział Gospodarczo-AdministracyjnyKontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w I półroczu 2011r.Czerwiec 2011Barbara Rosa – Liszka

Katowice, 14.12.2010r.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin