Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

PLAN KONTROLI w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.

Plan Kontroli w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2010r.

L.p.Nazwa kontrolowanej komórkiPrzedmiot kontroliPlanowany termin kontroliKontrolującyUwagi
1.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłat targowych na targowisku przy ul. Agnieszki w KatowicachLipiec 2010r.Jan Adamski
2.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachLipiec 2010r.Zbigniew Zieliński
3.Dział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejSierpień 2010r.Zbigniew Zieliński
4.Dział Gospodarczo-AdministracyjnyKontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w I półroczu 2010r.Sierpień/Wrzesień 2010r.Barbara Rosa – Liszka
5.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachWrzesień 2010r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
6.Dział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejPaździernik 2010r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
7.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachListopad 2010r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
8.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłat targowych w miejscach wyznaczonych do handlu na Rynku w KatowicachGrudzień 2010r.Jan Adamski
9.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachGrudzień 2010r.Zbigniew Zieliński
10.Dział Gospodarczo-AdministracyjnyKontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w II półroczu 2010r.Grudzień 2010r.Barbara Rosa – Liszka

Katowice, 14.06.2010r.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin