Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

PLAN KONTROLI w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w I półroczu 2012r.

L.p.Planowany termin kontroliNazwa kontrolowanej komórkiPrzedmiot kontroliRodzaj kontroli
Uwagi
1I kwartałDział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicachproblemowa
2I kwartałDział Administracji TargowiskKontrola poboru opłat targowych na targowisku przy ul. Agnieszki w Katowicachproblemowa
3I kwartałDział eksploatacji Inspektor nadzoru budowlanego Inspektor nadzoru elektrycznegoKontrola czynności wynikających z obowiązków zarządcy nieruchomości ZTM w Katowicach.problemowa
4II kwartałDział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejproblemowa
5II kwartałDział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicachproblemowa
6II kwartałDział Administracji TargowiskRealizacja umowy na usługę ochrony osób i mienia dla ZTM w Katowicachproblemowa
7II kwartałDział Gospodarczo-AdministracyjnyKontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTMproblemowa

Katowice, 15.12.2011r.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin