Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Plan kontroli w Zakładzie Targowisk Miejskich w II półroczu 2011r.

PLAN KONTROLI w Zakładzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II półroczu 2011r.

L.p.Nazwa kontrolowanej komórkiPrzedmiot kontroliPlanowany termin kontroliKontrolującyUwagi
1.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie Rynku w Katowicach.Lipiec 2011r.Jan Adamski
2.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.Sierpień 2011r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
3.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachWrzesień 2011r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
4Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach.Październik 2011rJan Adamski
5Dział Administracji TargowiskKontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kątem prawidłowości naliczania opłaty targowej i eksploatacyjnejPaździernik 2011r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
6Dział Gospodarczo-AdministracyjnyKontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w II półroczu 2011r.Listopad 2011r.Barbara Rosa – Liszka
7Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachListopad 2011r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
8.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy pl. K. Miarki w Katowicach.Listopad 2011r.Jan Adamski
9.Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Młodzieżowej w Katowicach.Grudzień 2011r.Jan Adamski
10Dział Administracji TargowiskKontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w KatowicachGrudzień 2010r.Zbigniew Zieliński, Jan Adamski
11.Działy: AT, AK, TE, TI, GK OP,Kontrola przestrzegania mechanizmów kontrolnych zastosowanych przy zidentyfikowanych ryzykach.Grudzień 2011r.Barbara Rosa – Liszka

Katowice, 13.06.2011r.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
dr inż. Adam Lidwin