Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach w II półroczu 2011 r.

I.

1Numer protokołuProtokół nr 9/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejMiejsca wyznaczone do handlu na Rynku w Katowicach
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli11.07.2011r..
5Okres objęty kontrolą11.07.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

II.

1Numer protokołuProtokół nr 10/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli11.08.2011r.
5Okres objęty kontrolą11.08.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

III.

1Numer protokołuProtokół nr 11WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru w Katowicach ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli28.09.2011r
5Okres objęty kontrolą28.09.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

IV.

1Numer protokołuProtokół nr 12/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli19.10.2011r
5Okres objęty kontrolą19.10.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

V.

1Numer protokołuProtokół nr 13/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli24.10.2011r.
5Okres objęty kontrolą24.10.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

VI.

1Numer protokołuProtokół nr 14/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli09.11.2011r
5Okres objęty kontrolą09.11.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VII.

1Numer protokołuProtokół nr 15/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko przy pl. K Miarki w Katowicach
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli23.11.2011r
5Okres objęty kontrolą23.11.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VIII.

1Numer protokołuProtokół nr 16/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4Termin przeprowadzenia kontroli28-30.11. 2011r.
5Okres objęty kontrolą1 czerwca- 30 listopada 2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

IX.

1Numer protokołuProtokół nr 17/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli07.12.2011r
5Okres objęty kontrolą07.12.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

X.

1Numer protokołuProtokół nr 18/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko w Katowicach -Giszowcu
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych
4Termin przeprowadzenia kontroli15.12.2011r
5Okres objęty kontrolą15.12.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

XI.

1Numer protokołuProtokół nr 19/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDziały: AT, AK, TE, TI, GK, OP
3Temat kontroliKontrola przestrzegania mechanizmów kontrolnych zastosowanych przy zidentyfikowanych ryzykach
4Termin przeprowadzenia kontroli15-23.12.2011r
5Okres objęty kontrolą01.01 – 23.12.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka