Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Majątek Zakładu

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach gospodaruje w formie

trwałego zarządu mieniem będącym własnością Miasta Katowice:


1) ul. Katowicka 61 –          1 432 m2
2) ul. Pukowca 23 –          99 985 m2

3) ul. Agnieszki 21 –           3 340 m2

4) ul. Panewnicka 33 –      1 640 m2

5) ul. Gliwicka 154 (siedziba ZTM)

oraz administruje targowiskami:

1) pl. K. Miarki –              1 280 m2

2) ul. Chrobrego  28         1 519 m2