Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Instrukcja

Instrukcja


Informacje ogólne

BIP – co to jest?
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

STRONA GŁÓWNA BIP
Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach można dostać się:

W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://ztm.katowice.pl/bip,8,2,22,22,0

Ze strony BIP Urzędu Miasta Katowice http://bip.um.katowice.pl poprzez wybór zakładki ->Jednostki organizacyjne ->Pozostałe jednostki organizacyjne

Główna strona biuletynu składa się z nagłówka – logo biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, wyszukiwarki oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi BIP.

Nagłówek, pasek z nazwą i logo Biuletynu oraz menu przedmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Aby przeszukać serwis BIP należy w okienku wyszukiwarki wpisać szukaną frazę (nin. 4 znaki) i kliknąć przycisk „lupki” lub nacisnąć klawisz „enter”.

Zostaną wyświetlone wszystkie miejsca zawierające szukany tekst.

– niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

– „Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej

– „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.Katowice 14-10-2014