Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

10-05-2024 -Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego

Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 99/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 04 stycznia.2019 r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice, w związku z zarządzeniem Nr 11/2024 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego.