Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacje o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych przez WK ZTM w II półroczu 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach

w II półroczu 2010 r.

I.

1Numer protokołuProtokół nr 16/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko detaliczne przy ul. Agnieszki w Katowicach
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli12.07.2010r.
5Okres objęty kontrolą12.07.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

II.

1Numer protokołuProtokół nr 17WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli27.07. 2010r.
5Okres objęty kontrolą27.07.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

III.

1Numer protokołuProtokół nr 18/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli25.08.2010r
5Okres objęty kontrolą25.08.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

IV.

1Numer protokołuProtokół nr19/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4Termin przeprowadzenia kontroli30,31.sierpnia 1,2,3 września 2010r.
5Okres objęty kontrolą1 stycznia – 30 czerwca 2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

V.

1Numer protokołuProtokół nr 20/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli29.09.2010r
5Okres objęty kontrolą29.09.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VI.

1Numer protokołuProtokół nr 21/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli28.10.2010r
5Okres objęty kontrolą28.10.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VII.

1Numer protokołuProtokół nr 22/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli24.11.2010r
5Okres objęty kontrolą24.11..2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VIII.

1Numer protokołuProtokół nr 23/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejMiejsca wyznaczone do handlu na terenie Rynku w Katowicach
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli29.12..2010r.
5Okres objęty kontrolą29.12. 2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

IX.

1Numer protokołuProtokół nr 24/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4Termin przeprowadzenia kontroli23,27 i 28.12. 2010r.
5Okres objęty kontrolą1 lipca-17 grudnia 2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka