Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I półroczu 2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU IEFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez komórkę Kontroli Wewnętrznej

Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

w I półroczu 2010 r.

I.

1Numer protokołuProtokół nr 1/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4Termin przeprowadzenia kontroli21,22,25 stycznia 2010r.
5Okres objęty kontrolą1 lipca-30września 2009r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

II.

1Numer protokołuProtokół nr 2/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowiska detaliczne pl. K. Miarki i ul. Katowickiej
3Temat kontroliKontrola realizacji umowy na usługę utrzymania w czystości targowisk detalicznych przy pl. K. Miarki i ul. Katowickiej w zakresie zimowego utrzymania czystości.
4Termin przeprowadzenia kontroli18 stycznia i 08 lutego 2010r.
5Okres objęty kontrolą18 stycznia i 08 lutego 2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

III.

1Numer protokołuProtokół nr 3/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli12.02.2010r
5Okres objęty kontrolą12.02.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

IV.

1Numer protokołuProtokół nr 4/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli23.02.2010r.
5Okres objęty kontrolą23.02.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

V.

1Numer protokołuProtokół nr 5/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli30.03.2010r
5Okres objęty kontrolą30.03.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VI.

1Numer protokołuProtokół nr 6/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko przy pl. K. Miarki
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli31.03.2010r.
5Okres objęty kontrolą31.03.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

VII.

1Numer protokołuProtokół nr 7/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli30.04.2010r
5Okres objęty kontrolą30.04.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VIII.

1Numer protokołuProtokół nr 8/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli28.04.2010r.
5Okres objęty kontrolą28.04.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

IX.

1Numer protokołuProtokół nr 9/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Organizacyjno -Prawny
3Temat kontroliKontrola przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
4Termin przeprowadzenia kontroli29, 30 kwietnia i 5, 6 maja 2010r.
5Okres objęty kontrolą21 września 2009r. -19 stycznia 2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

X.

1Numer protokołuProtokół nr 10/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli27.05.2010r
5Okres objęty kontrolą27.05.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

XI.

1Numer protokołuProtokół nr 11/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko przy ul. Katowickiej
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli26.05.2010r.
5Okres objęty kontrolą26.05.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

XII.

1Numer protokołuProtokół nr 12/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli31.05.2010r.
5Okres objęty kontrolą31.05.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

XIII.

1Numer protokołuProtokół nr 13/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli15.06.2010r
5Okres objęty kontrolą15.06.2010r
6Zalecenia pokontrolnebrak

XIV.

1Numer protokołuProtokół nr 14/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKwartalna kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków.
4Termin przeprowadzenia kontroli15, 16, 17 czerwca2010r.
5Okres objęty kontrolą1 października -31 grudnia 2009r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

XV.

1Numer protokołuProtokół nr 15/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli28.06.2010r.
5Okres objęty kontrolą28.06.2010r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka