Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacja o przbiegu i efektach kontroli przeprowadzonych przez WK ZTM w I półroczu 2011R.

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach

w I półroczu 2011 r.

I.

1Numer protokołuProtokół nr 1/WK/2011
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli26.01.2011r.
5Okres objęty kontrolą26.01.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

II.

1Numer protokołuProtokół nr 2/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli09.02.2011r.
5Okres objęty kontrolą09.02.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

III.

1Numer protokołuProtokół nr 3/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli16.03.2011r
5Okres objęty kontrolą16.03.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

IV.

1Numer protokołuProtokół nr 4/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli16.04.2011r
5Okres objęty kontrolą16.04.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

V.

1Numer protokołuProtokół nr 5/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko w Katowicach -Giszowcu
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych.
4Termin przeprowadzenia kontroli11.05.2011r.
5Okres objęty kontrolą11..05.2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

VI.

1Numer protokołuProtokół nr 6/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTeren Bazaru przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli14.05.2011r
5Okres objęty kontrolą14.05.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VII.

1Numer protokołuProtokół nr 7/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23
3Temat kontroliPrawidłowy pobór opłaty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23
4Termin przeprowadzenia kontroli20.06.2011r
5Okres objęty kontrolą20.06.2011r
6Zalecenia pokontrolnebrak

VIII.

1Numer protokołuProtokół nr 8/WK/2010
2Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanejDział Gospodarczo-Administracyjny
3Temat kontroliKontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod względem oceny prawidłowości i celowości dokonywanych wydatków, finansowanych z zaliczek pobieranych na pokrycie kosztow dokonywanych wydatków
4Termin przeprowadzenia kontroli28-30.06. 2011r.
5Okres objęty kontrolą1 stycznia- 31 maja 2011r.
6Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka