Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Zakładzie Targowisk Miejskich w I półroczu 2011r.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2011 r.

I.

1.Znak sprawyNS/HKiŚ/197/2011
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęPowiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
3.Nazwa jednostki kontrolowanejTargowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice
4.Przedmiot kontroliKontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.
5.Termin przeprowadzenia kontroli07.03. 2011r.
6.Okres objęty kontrolą07.03.2011r.
7.Zalecenia pokontrolnebrak

II.

1.Znak sprawyDG-II.1711.1.2.2011.EK
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęUrząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa
3.Nazwa jednostki kontrolowanejZakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.Przedmiot kontroliKontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy pl. J. Pukowca, przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).
5.Termin przeprowadzenia kontroli12.05.2011 r.
6.Okres objęty kontrolą12.05. 2011r.
7.Zalecenia pokontrolnebrak

III.

1.Znak sprawy464/12OP/NS/HKiŚ/11
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęPowiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
3.Nazwa jednostki kontrolowanejZTM Katowice, Targowisko Miejskie Katowice, ul. Katowicka
4.Przedmiot kontroliKontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi.
5.Termin przeprowadzenia kontroli17.05. 2011r.
6.Okres objęty kontrolą17.05.2011r.
7.Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka