Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

IINFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2010 R.

INFORMACJA O KONTROLACH ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH

W ZAKŁADZIE TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

W I PÓŁROCZU 2010 r.

1.Znak sprawyDG-II-0914-2/10
2.Nazwa organu prowadzącego kontrolęUrząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa
3.Nazwa jednostki kontrolowanejZakład Targowisk Miejskich w Katowicach
4.Przedmiot kontroliKontrola prawidłowego poboru opłaty targowej na terenie targowiska przy pl. Jana Kasprowicza, przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice, dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwała nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice).
5.Termin przeprowadzenia kontroli30 czerwca 2010 r.
6.Okres objęty kontrolą30 czerwca 2010r.
7.Zalecenia pokontrolnebrak

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka