Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

28-04-2014 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 28.04.2014r.

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH

ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie określania sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice w związku z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach z dnia 30.08.2006r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego:

1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu lub gospodarstwu pomocniczemu) zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek (zał. nr 1) kierowany do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 12 maja 2014r.

Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

Dyrektor

dr inż. Adam Lidwin