Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

25.03.2011 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

W związku z brakiem zainteresowania ofertą nieodpłatnego przekazania zużytych składników

majątku ruchomego ZTM na rzecz innych jednostek organizacyjnych miasta, komisja do oceny

przydatności składników majątku ruchomego wnosi o zagospodarowanie w/w składników

poprzez ich sprzedaż w trybie określonym zarządzeniem Nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice.

W załączeniu wykaz środków do sprzedaży.