Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

24-07-2018 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Katowice, 24.07.2018r.

ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH ul. Gliwicka 154

40-859 Katowice

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Na podstawie regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego

jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice stanowiącego załącznik do zarządzenia

nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30.06.2006r. w sprawie określania

sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego

jednostkom organizacyjnym Miasta Katowice (z późniejszymi zmianami) w związku

z zarządzeniem Nr 8/2006 Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach

z dnia 30.08.2006 r. w sprawie szczegółowych procedur i kompetencji związanych

z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego z późniejszymi zmianami):

1. Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach informuje, iż przekaże nieodpłatnie innej

    jednostce organizacyjnej miasta Katowice (jednostce budżetowej, zakładowi budżetowemu)

    zbędne składniki majątku ruchomego, będące jego własnością, z przeznaczeniem

    na realizację zadań publicznych.

2. Podstawą dokonania nieodpłatnego przekazania jest wniosek .(zał. nr 1) kierowany

   do Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach złożony do 07 sierpnia 2018 r.

   Realizacja zapotrzebowań nastąpi wg kolejności wpływu.

3. Odbiór składnika majątku ruchomego nastąpi po uzgodnieniu z Kierownikiem

    Działu Gospodarczo-Administracyjnego ZTM na koszt podmiotu, któremu przekazano

    ten składnik majątku na podstawie protokołu odbioru.

Dyrektor

Brygida Dziuk