Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 6/2017

Ogłoszenie nr 621027-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.   Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu

Czytaj więcej »
Zmień rozmiar
Kontrast