Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych, nr sprawy 4/2018

Ogłoszenie nr 638777-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.  Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach: Usługa wywozu stałych odpadów komunalnychOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub

Czytaj więcej »