Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2015

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 319798 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Czytaj więcej »