Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 6/2014

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 403786 – 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Czytaj więcej
Zmień rozmiar
Kontrast