Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 2/2012

Katowice: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP : 60590 – 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czytaj więcej
Zmień rozmiar
Kontrast