Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 7/2013

Katowice: usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 516662 – 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Czytaj więcej