Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 4/2012

Katowice: Usługa ochrony osób i mienia dla Zakładu Targowisk Miejskich w KatowicachNumer ogłoszenia w BZP: 96556 – 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Czytaj więcej