Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Usługa ochrony osób i mienia, nr sprawy 9/2011

PL-Katowice: Usługi ochroniarskie Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23.11.2011 nr 2011/S 225-365456 Ogłoszenie o zamówieniu UsługiDyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiającaI.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zakład

Czytaj więcej